Tháng Mười 14, 2017 9:56 sáng Published by Leave your thoughts

Khởi động chiến thắng cùng Nextbet và nhân đôi tiền nạp của bạn ngay hôm nay!

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin nhà cái Nextbet tại đây

Cách tham gia:

  1. Đăng ký tài khoản tại Nextbet. Thật đơn giản và dễ dàng!
  2. Thực hiện khoản tiền nạp 1 lần tối thiểu 200,000 VNĐ trở lên.
  3. Tiền thưởng chào mừng sẽ được cập nhập vào tài khoản của bạn tự động ngay khi bạn đã nạp tiền.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

1. Yêu cầu đặt được là [24 x ( tiền nạp đầu tiên + tiền thưởng)] với tỷ lệ cược là 1.50 trở lên. Bạn có thể kiểm tra tổng doanh thu cược cần hoàn thành trong phần Tài Khoản Của Tôi.

2. Tiền nạp tiêu chuẩn 1 lần tối thiểu là 200,000 VNĐ.

3. Người chơi mới được nhận 100% Thưởng Thành Viên Mới cho lần nạp đầu tiên đến 300,000 VNĐ.

4. Để thực hiện rút tiền, người chơi cần hoàn thành doanh thu đặt cược là [24 x ( tiền nạp đầu tiên + tiền thưởng)] với tỷ lệ cược là 1.50 trở lên. Ví dụ: Nạp tiền lần đầu 300,000 VNĐ Khách hàng cần hoàn thành doanh thu đặt cược là [24x (300,000 + 300,000)] = 14,400,000 VNĐ

5. Thông tin về yêu cầu đặt cược cho 100% Thưởng Chào Mừng sẽ được hiển thị trong phần Tài Khoản Của Tôi. Doanh thu đặt cược cho các khuyến mãi khác nếu người chơi có tham gia ( Ví dụ: Bảo Hiểm Cược Xiên) sẽ không được hiển thị nhưng vẫn có hiệu lực và cần được hoàn thành để có thể thực hiện rút tiền.

 6. Điều khoản & điều kiện chung của khuyến mãi được áp dụng.

 7. Khuyến mãi kết thúc vào lúc 23:59 (GMT+7), ngày 31 tháng 12 năm 2017 (Giờ VN).

 8. Khuyến mãi này chỉ dành cho người chơi với sử dụng Việt Nam Đồng. Nếu bạn đang sử dụng đồng ngoại tệ khác, vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng để có thông tin chi tiết về khuyến mãi phù hợp cho đồng tiền bạn đang sử dụng.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA KHUYẾN MÃI:

1. Nếu trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận tiền khuyến mãi mà người chơi không hoàn thành yêu cầu đặt cược thì tiền thưởng và các khoản tiền thắng phát sinh từ khuyến mãi này sẽ bị hủy bỏ.

2. Khuyến mãi này không thể sử dụng kết hợp với bất kì khuyến mãi nào khác.

3. Cược bị từ chối, vô hiệu và cược hòa sẽ không được tính cho yêu cầu đặt cược. Cược đối lập và các cược chứa các lựa chọn ở tỉ lệ cược thấp hơn 1.50 sẽ không được tính vào yêu cầu đặt cược.

4. Người chơi cần hoàn thành yêu cầu đặt cược của khuyến mãi này trước khi tiến hành rút tiền. Nextbet có quyền từ chối yêu cầu rút tiền nếu yêu cầu đặt cược chưa được hoàn tất.

5. Trong trường hợp hủy bỏ/xóa các khoản tiền thưởng hoặc rút tiền trước khi hoàn thành yêu cầu đặt cược, số tiền thưởng và tiền thắng cược nhận được từ nó sẽ bị hủy bỏ trước khi bất kì yêu cầu rút tiền nào được cho phép. Tiền thưởng và tiền thắng cược  từ nó sẽ luôn được xem xét như là phần tiền đặt cược đầu tiên. NextBet có đặc quyền hủy bỏ/xóa tiền thưởng hoặc cho phép rút tiền trước khi hoàn thành yêu cầu đặt cược. Nếu yêu cầu rút tiền được chấp nhận, khách hàng sẽ bị tính phí cho mọi khoản phí rút tiền.

6. Nextbet có thể yêu bạn cầu cung cấp thông tin chứng thực. Việc cung cấp đủ thông tin ngay sau khi chúng tôi yêu cầu là điều bắt buộc. Nếu bạn không cung cấp đủ thông tin yêu cầu, điều này đồng nghĩa với việc bạn đã từ bỏ tất cả các quyền lợi liên quan đến bất kỳ khoản tiền thưởng hoặc số dư còn lại trong tài khoản Nextbet của bạn.

7. Bạn cần xác nhận rằng tên họ và địa chỉ được đăng kí trong tài khoản của bạn là chính xác và cập nhật nhất. Việc cung cấp sai lệch những thông tin này có thể khiến bạn không đủ điều kiện để tham gia Khuyến mãi.

8. Bạn cần từ 18 tuổi trở lên hoặc trên lứa tuổi trưởng thành ở nơi bạn sinh sống (tùy thuộc độ tuổi nào lớn hơn) để có thể đặt cược hoặc tham gia Khuyến mãi. Chúng tôi không chấp nhận người chơi ở tuổi vị thành niên. Bạn có thể được Nextbet yêu cầu cung cấp bằng chứng tuổi tác hoặc CMND ở bất kỳ lúc nào. Bạn cần xuất trình hộ chiếu hoặc CMND có hình hợp lệ để chứng thực tuổi tác và/hoặc sự nhận diện. Bất kì người chơi nào không thể cung cấp bằng chứng về tuổi tác sẽ không được chấp nhận.

9. Ưu đãi tiền thưởng này được giới hạn trong chỉ một lần nhận thưởng cho một cá nhân/tài khoản/gia đình/địa chỉ đăng kí hợp pháp/địa chỉ email/số điện thoại/tài khoản thanh toán/địa chỉ IP/môi trường các máy tính chung, ví dụ như trường học, thư viện công cộng hoặc nơi làm việc. Chúng tôi có quyền thu hồi bất kì ưu đãi tiền thưởng nào đối với bất kì khách hàng hoặc nhóm khách hàng nào.

10. Trong thời gian Khuyến mãi, quy định chặt chẽ liên quan đến lạm dụng nhiều tài khoản sẽ được thực thi. Nextbet có quyền hủy quyền tham gia vào Khuyến mãi và/hoặc trang web của bất kì người chơi nào bị nghi ngờ có nhiều hơn một tài khoản dùng để tham gia Khuyến mãi. Việc quyết định hoạt động nào được xem là gian lận nhiều tài khoản hoàn toàn thuộc về ban quản lí của Nextbet.

11. Khuyến mãi được dành cho những người chơi muốn giải trí và đánh cược tiền vào các trò chơi nhằm mục đích chiến thắng. Tùy theo quyết định của Nextbet, chúng tôi sẽ xem các hoạt động của bạn là CHƠI GIAN LẬN khi chúng tôi có các căn cứ hợp lý để tin rằng các hoạt động của bạn có vẻ đang lợi dụng khuyến mãi này của chúng tôi và/hoặc thậm chí không hề thể hiện bất kỳ mức độ rủi ro nào với các khoản tiền cá nhân hoặc mục đích chơi nghiêm túc.

12. Trong thời gian Khuyến mãi, quy định chặt chẽ liên quan đến hành vi của người chơi sẽ được thực thi. Nextbet có quyền hành động nếu tin rằng người chơi đang dính líu tới các hoạt động không trung thực hoặc bất hợp pháp (bao gồm sự tham gia mà được xem là sự vi phạm luật pháp địa phương trong thẩm quyền của họ) và hành động ngăn chặn bất kì người chơi nào được xác nhận lạm dụng bất kì khía cạnh nào của Khuyến mãi. Các hành động này bao gồm, nhưng không giới hạn, sự loại bỏ hoặc hoặc đình chỉ tham gia trang web, và tịch thu phần thưởng thắng được nhờ vào sự lạm dụng. Việc quyết định hoạt động nào được xem là lam dụng khuyến mãi hoàn toàn thuộc về ban quản lí của Nextbet.

13. Các người chơi gian lận, nhiều tài khoản, hoặc hoàn thành không chính xác sẽ không được chấp nhận, cũng như các đơn tham gia được nộp vi phạm hoặc không đáp ứng được các điều khoản và điều kiện. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào với những đơn tham gia mà Nextbet không nhận được vì bất kỳ lý do nào.

14. Chỉ những khoản tiền nạp hoàn tất với những bước xác thực cần thiết mới đủ điều kiện tham gia vào Khuyến mãi.

15. Nextbet có toàn quyền, vào bất cứ lúc nào, thay đổi những điều khoản và điều kiện bao gồm việc hủy bỏ, chỉnh sửa hoặc hoãn Khuyến mãi.

16. Trong trường hợp có bất kì sự sai khác về nghĩa ở bất kì bản dịch nào của Điều khoản và Điều kiện Khuyến mãi so với bản Tiếng Anh, thì nghĩa của bản Tiếng Anh sẽ mang tính quyết định.

17. Với việc tham gia vào Khuyến mãi này, bạn đã đồng ý với việc Nextbet có thể sử dụng tên, chân dung và hình ảnh của bạn trên trang web cũng như trong các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị được được thực hiện bởi Nextbet hoặc thay mặt Nextbet trên bất kì phương tiện thông tin đại chúng nào mà không cần bồi thường thêm và bạn sẽ không có quyền thực hiện các hành động pháp lý chống Nextbet ở khía cạnh này.

18. Theo cách này bạn đã chuyển bất kì và toàn bộ bản quyền cùng các quyền sở hữu trí tuệ khác được điền trong đơn tham gia sang Khuyến mãi mà Nextbet có thể sử dụng không giới hạn và bạn đồng ý thực hiện tất cả hành động và/hoặc thực thi hoặc có quyền thực thực thi với tất cả tài liệu liên quan theo cách hợp lý cho Nextbet để xác nhận sự sở hữu của Nextbet đối với các quyền này.

19. Nhân viên và người thân của nhân viên Nextbet cùng bất kỳ pháp nhân trực thuộc hoặc liên quan đến Nextbet không được phép tham gia Khuyến mãi. Người thân ở đây có nghĩa là vợ chồng, cha mẹ, con hoặc anh chị em. Giới hạn này cũng áp dụng cho các cựu nhân viên và người thân của các cựu nhân viên của Nextbet (bất kỳ pháp nhân trực thuộc hoặc liên quan đến Nextbet) trong thời gian sáu (6) tháng kể từ ngày làm việc cuối cùng của nhân việc đó với Nextbet (bao gồm bất kỳ pháp nhân trực thuộc hoặc liên quan đến Nextbet).

20. Khi tham gia khuyến mãi, mỗi người chơi đăng ký đồng ý không gây ra bất ký tổn hại hoặc mất mác nào đến Nextbet, đại diện hợp pháp của họ, các đại lý, công ty con, các chi nhánh và công chức, giám đốc, nhân viên và đại lý tương ứng của họ trong việc chấp nhận giải thưởng hoặc htam gia Khuyến mãi.

21. Trong trường hợp vi phạm các điều khoản và điều kiện, Nextbet có quyền ra quyết định phù hợp và là tuyệt đối.

22. Quyết định của Nextbet đối với bất kỳ vấn đề nào ảnh hưởng hoặc liên quan đến cuộc thi và  Khuyến mãi  là cuối cùng và sẽ không có sự tương tác nào được đưa ra xem xét.

23. Trong trường hợp tranh chấp liên quan đến quyền tham gia của người chơi vào Khuyến mãi, tất cả các vấn đề liên quan đến việc trao tiền thưởng và/hoặc các Điều khoản và Điều kiện, quyền quyết định cuối cùng thuộc về Ban quản lý của Nextbet. Quyết định này sẽ mang tính ràng buộc và sẽ không được xét lại hoặc khiếu nại bởi bất kỳ người chơi hoặc bên thứ ba nào.

24. Tất cả người chơi tham gia Khuyến mãi cần tuân thủ tất cả các quy tắc của Nextbet, cũng như các Điều khoản và Điều kiện chung được liệt kê trên trang web.

Categorised in:

This post was written by cadoadmin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *